Bouw mee aan een nieuw Zandhoven

Beste inwoner van Zandhoven, beste buur,

Ons programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zandhoven, om mee te bouwen aan een betere toekomst. Samen kunnen we van Zandhoven een comfortabele, sociale, creatieve en moderne plek maken. Een plek waar iedereen kan dromen en vooruitkomen.

De laatste tijd horen we vaak dat het slecht gaat en dat het morgen nog slechter zal gaan.
Dat we boven onze stand geleefd hebben. Dat we te veel nieuwkomers hebben binnengelaten. Of dat we te snel vooruitgegaan zijn.

De samenleving verandert inderdaad sneller dan vroeger, waardoor sommige mensen niet meer kunnen volgen. We werken hard of doen ons best om werk te vinden. We zijn wanhopig op zoek naar kinderopvang. Het verkeer lijkt soms dolgedraaid. We hebben niet altijd de tijd meer om met elkaar te praten en we schrikken als we zien hoe hoog onze energiefacturen oplopen.

Sommige politieke partijen leggen zich daarbij neer. Het is nu eenmaal zo, zeggen ze. Ze vinden dat we moeten inbinden, of mensen moeten wegsturen. Dat het de schuld is van de moslims.
Of van de Franstaligen. Dat mensen meer in hun eentje moeten doen, zonder politiek of gemeentebestuur, omdat de sterkste toch overleeft.

Zo jagen ze mensen angst aan. Dat maakt ons dan weer boos. Als socialisten geloven wij dat we de toekomst wél zelf mee kunnen bepalen. Een rijke elite wil maar al te graag de meerderheid van de bevolking in de steek laten. Dat doet mensen afhaken, op het moment dat we iedereen nodig hebben om de toekomst betaalbaar te houden. Als mensen zich door deze bangmakerij en dit wantrouwen gaan afsluiten van anderen, heeft een kleine elite vrij spel om ons terug naar het verleden te katapulteren. Bij deze hedendaagse vorm van onrecht leggen we ons niet neer.

Angst zaaien of de moed laten zakken, daar zit niemand op te wachten. Verdeeldheid, haat en isolement zijn niet de oplossing. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Wie dat niet gelooft, moet niet aan politiek doen. En al helemaal geen gemeente besturen.

Iedereen telt mee

We denken er niet aan om mensen die het minder goed hebben, zomaar te laten vallen. Als mensen achterblijven, is dat voor ons allemaal een probleem. We hebben iedereen nodig om onze samenleving op te bouwen.

Echte keuzevrijheid hebben we pas als we elkaar respecteren en erkennen dat iedereen andere talenten en problemen heeft. Vrijheid komt niet voor iedereen vanzelf.

Daarom moeten we ook iedereen kansen geven om mee te zijn en mee te doen. Voor ons is het cruciaal dat iedereen zelf zijn toekomst kan inrichten. Waar je ook geboren bent, waar je ook woont of werkt, waarin je ook goed of minder goed bent: iedereen moet zelf kunnen beslissen wat zij of hij in het leven wil bereiken.

De tijden zijn moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat we ter plaatse moeten trappelen. Laten we samen onze prioriteiten bepalen, rekening houden met ieders startpositie, en iedereen een beter leven bezorgen. Dat is ónze keuze.

Bouwen op vertrouwen

Samen beslissen we waar we met Zandhoven heen willen en wat dat voor ons betekent. In plaats van alles en iedereen af te breken, gaan we constructief aan de slag. Samen kunnen we mensen de kansen en middelen geven om mee te bouwen aan hun eigen toekomst.

Dit kan alleen maar als er vertrouwen is, als gemeenschap en in elkaar. We hebben ook vertrouwen nodig in de overheid, in een krachtig en efficiënt bestuur, waarbij iedereen zich betrokken voelt. Een modern bestuur maakt een beter leven mogelijk. Goed openbaar vervoer, een comfortabele woning voor iedereen, een betaalbare energierekening, meer mensen aan het werk in onze buurt: stuk voor stuk kunnen we dit pas bereiken als iedereen er de schouders onder zet.

Maar hoe kunnen we iemand vertrouwen die we niet kennen? Hoe kunnen we samen ons doel bepalen?

Dat kan alleen door elkaar af en toe eens in de ogen te kijken. Door te durven ontdekken wie onze buren zijn. Waarvan liggen andere mensen wakker? Waarin verschillen ze van ons? Wie kan iets bijdragen en voor wie is dat moeilijker?

Daarom hebben we plekken nodig waar we elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen slaan, al is het nog zo kort. Als we de deur uitgaan, mogen we niet van onze sokken gereden worden of ons onveilig voelen. Wie daar zin in heeft, moet samen kunnen voetballen, op café gaan of, gewoon, op een bankje naar de wereld kijken. Niemand mag zich schamen om iemand thuis uit te nodigen, omdat zij of hij geen comfortabel huis kan betalen of de verwarming is afgesloten.

Het is pas goed, als iedereen meedoet

In moeilijke tijden moeten we, meer dan ooit, samen kiezen voor een constructieve samenleving, voor een gemeenschap waaraan iedereen graag meewerkt en kan meewerken. Een gemeente die dat waarmaakt, steunt op vijf bouwstenen. De ene kan niet zonder de andere.

  1. Basiscomfort is de eerste voorwaarde voor een menselijke gemeenschap, die niemand achterlaat. We hebben het dan over betaalbare woningen, niet in getto’s maar in leefbare, nette en veilige straten. Over een leven zonder financiële zorgen. Over een duurzame en groene leefomgeving, waarin onze kleinkinderen ook nog gezond kunnen opgroeien.
  2. Zo’n gemeenschap staat of valt met sociaal contact. Met elkaar praten is misschien wel de belangrijkste bouwsteen van echt samenleven. Sociaal contact bevordert het vertrouwen. Daarom zijn er het best overal plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten en onze gemeenschap mee uitbouwen.
  3. Zo’n gemeenschap bekommert zich om iedereen. Als we willen dat iedereen bijdraagt, mogen we ook niemand laten vallen. Mensen die kunnen bijdragen doen dit vaak uit zichzelf, anderen hebben een duwtje in de rug nodig. Mensen die het even niet zien zitten, motiveren we om toch opnieuw aan de slag te gaan, met opleiding en begeleiding. Onze zieken en ouderen vangen we op, voor onze kinderen zorgen we goed.
  4. Zo’n gemeenschap respecteert iedereen en gebruikt ieders talenten. Iedereen is goed in andere dingen. Als we al die talenten ontdekken en voeden, onze creativiteit ontplooien en iedereen laten proeven van wat ze in hun mars hebben, kunnen we verder uitgroeien tot een bloeiende gemeente, een gemeenschap van verandering en vooruitgang, om trots op te zijn.
  5. Daarom hebben we tot slot een moderne overheid nodig. Sommige dingen kunnen we beter samen dan alleen. We hebben een bestuur nodig dat er niet is voor zichzelf, maar dat ten dienste staat van al onze inwoners. Zoveel mogelijk inspraak, informatie en participatie, ook voor wie niet meteen mee is, zijn daarbij een voorwaarde. Ons bestuur moet de héle bevolking vertegenwoordigen.

Voor ons is het pas goed genoeg als iedereen meedoet. Als gemeente hebben we niet alles in handen, maar we hoeven daarom niet te berusten. Samen kunnen we de goede dingen uit het verleden meenemen en iedereen de kans geven om bij te dragen aan de toekomst. Daarom is ons programma een uitnodiging: blijf niet bij de pakken zitten. Doe mee!

Zandhoven 2018
Links. Graag gedaan!