3RX Tracé – IJzeren Rijn

De IJzeren Rijn. Er is al veel over gepalaverd maar het feit wil dat het dossier weer brandend actueel is. Zo lezen we vandaag in de kranten dat Nederland, Duitsland en België het eens zijn geraakt over het 3RX tracé.

Lange tijd lag Nederland dwars in de zaak daar de voorgestelde lijn door een Europees beschermd natuurgebied zou gaan. Dat debacle is nu van de baan door het tracé langs Venlo te laten lopen. Maar… hoe loopt het voorgestelde tracé over Belgisch grondgebied?

3 mogelijke tracés

In het verleden werden 3 mogelijke tracés weerhouden. 1. Via Antwerpen / Mortsel / Lier / Herentals. De lijn zou daarbij lopen op bestaande infrastructuur. 2. Via een geboorde tunnel Antwerpen / Lier / Herentals. Bij dit tweede tracé zou de lijn bovenkomen in Lier en verder over de bestaande sporen lopen. Er was echter een 3de tracé dat bijval kreeg. Zo stelden men voor om een gans nieuwe verbinding te leggen die baan/water en spoor zou bundelen langs de E313.

Bron: mobielvlaanderen.be

Dat laatste voorstel is in sé geen onlogisch traject laat het niet dat dit een zeer negatieve impact zou geven voor de gemeente Zandhoven. Zo zou de lijn ofwel door Massenhoven ofwel door Viersel komen. Bovendien kreeg dit tracé van Infrabel negatieve scores. Dat we hier enkel spreken over goederentreinen (72! / dag) en geen personenvervoer maakt dit dossier voor Zandhoven een niet onbelangrijk onderwerp. Eentje waar de huidige gemeente partijen zich maar al te graag over doodzwijgen.

Vandaag lezen we dan plots dat de knoop van de IJzeren Rijn dossier eindelijk ontwart is door het 3RX-tracé (Rhein-Ruhr-Rail Connection). Hoe dat tracé exact loopt lezen we nergens. Wel dat het richting Antwerpen/Roermond/Venlo zal lopen en dat het een minimale investering zou vragen van de overheden (770 miljoen euro). We lezen echter op de website van het studie bureau ‘Deze spoorverbinding maakt maximaal gebruik van de bestaande operationele infrastructuur in de drie landen’

Over welk tracé de Vlaamse overheid zal kiezen is nog niets beslist. Gelet op de minimale investeringskost lijkt het ons dat er geen volledig nieuwe lijn zal gelegd worden noch dat er een volledige geboorde tunnel zal komen, maar dat Vlaanderen zal opteren om de reeds bestaande sporen te benutten om de IJzeren Rijn terug te activeren, mits een ontsluiting naar Venlo. Het tracé Mortsel / Lier / Herentals over de reeds aanwezige spoorlijnen geniet dus naar waarschijnlijkheid de voorkeur.

De haven als economische motor

Dat het haven gebied een belangrijke regio is voor Zandhoven valt niet te ontkennen. In 2014 werkten naar schatting 325 inwoners uit de gemeente Zandhoven in het haven gebied. Met de groei van de haven komt onlosmakelijk ook een stijging van werknemers. De stijgende container trafiek maakt dus van de haven een belangrijke werkgever in onze regio.

De expansie van de haven is een motor voor de aantrekkende economie. Al jaren zit de containertrafiek in stijgende lijn. De capaciteit van het recent geopende Deurganckdok is haast bereikt. Het havenbedrijf maakt dus ook de oefening voor de ontwikkeling van het Saeftinghedok. Al deze toenames brengen natuurlijk meer vrachtwagens met zich mee. Ik hoef u niet te vertellen dat de capaciteit van de E313 daartoe al geruime tijd aan zijn maximum zit. Het is dus zeker opportuun dat een overheid zich buigt over mogelijke oplossingen. Dat daarbij onze dorpskernen moeten gespaard blijven staat buiten kijf.

Spoorvervoer in Zandhoven

Een trein of tram tot in Zandhoven is geen idioot idee.  Veel mensen staan dagelijks vast in de file richting Antwerpen of Lummen en we moeten open staan om de denkoefeningen te durven maken. We zijn met Zandhoven 2018 echter van mening dat een dergelijke investering ten goede moet komen aan de inwoners en mobiliteit van Zandhoven. Daarbij moet rekening gehouden worden met milieu, leefomgeving en de rust in onze dorpskernen welke optimaal bewaard moeten blijven. Een spoorlijn met 72 goederentreinen per dag hoort daar niet bij.

Zandhoven 2018 zal jullie in dit dossier zeker op de hoogte houden.